Nasze zobowiązanie

Zrównoważony rozwój jest naszym priorytetem

Jako firma przyjazna środowisku, ePac angażuje się w budowanie bardziej zrównoważonego świata poprzez rozwój przyjaznych dla naszej planety rozwiązań związanych z wytwarzaniem opakowań i energooszczędnego procesu produkcji oraz działanie na rzecz lokalnych społeczności

ePac kocha środowisko naturalne

Planet Icon

Ochrona środowiska

Stosowana przez ePac platforma druku cyfrowego pozwala ograniczyć nasz ślad węglowy i umożliwia produkcję bardziej ekologicznych opakowań.

Optymalizacja zasobów

Nieustannie rozwijamy nasze procesy produkcyjne w celu zminimalizowania ilości odpadów i zapewnienia możliwości powtórnego przetwarzania materiałów, co przekłada się na rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym.

Zaangażowanie społeczne

Jesteśmy zaangażowani w działania na rzecz społeczności lokalnych stanowiących środowisko, w którym działają nasze zakłady.

digital printing + its impact

ePac was founded on the premise that emerging digital technology will significantly disrupt the service and manufacturing models that have served the flex pack industry for decades. Our digital printing platform is inherently sustainable, using less energy, producing less waste, and having a smaller carbon footprint than conventional printing technology. With the ability to order to demand, packaging obsolescence can also be eliminated, helping to keep unused plastic packaging out of landfills. 

ePac a środowisko naturalne

Założona w 2016 roku firma ePac jest jedyną firmą w branży opakowań elastycznych stworzoną w całości na bazie urządzeń drukujących HP Indigo 20000 Digital Press, zapewniając swoim klientom wyjątkowe korzyści takie jak:

oszczędność energii i redukcja szkodliwych emisji

Nasze neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla urządzenia HP sprawiają, że proces produkcji naszych cyfrowo zadrukowanych torebek i folii w rolkach ma mniejszy wpływ na środowisko niż druk konwencjonalny, a w szczególności na współczynnik globalnego ocieplenia i tworzenie smogu fotochemicznego.

folie ekologiczne

Oferujemy wiele różnych typów ekologicznej folii, w tym.

  • Folie PE-PE nadające się do ponownego przetworzenia i zgodne z wymaganiami programów recyklingu Store Drop-off.
  • Folie wykonane z żywicy pochodzącej z recyklingu pokonsumenckiego
  • Folie kompostowalne*

*Wkrótce w naszej ofercie

surowce

ePac pozyskuje surowce do produkcji folii w rolkach i torebek z tworzywa sztucznego, które mogą być poddane ponownemu przetworzeniu lub kompostowaniu, w tym folii, farb i klejów.

ekologiczne farby

Nasze cyfrowe urządzenia drukujące korzystają z farb na bazie polimerów, które nie zawierają żadnych niebezpiecznych związków, których użycie mogłoby prowadzić do zanieczyszczenia powietrza. Farby zużywają mniej energii i emitują mniej gazów cieplarnianych niż farby rozpuszczalnikowe lub utwardzane promieniami UV stosowane w produkcji tradycyjnych opakowań elastycznych.

opakowania elastyczne

Opakowania elastyczne mają wiele zalet z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego, w tym:

  • Ograniczenie marnowania żywności dzięki możliwości wielokrotnego zamykania opakowania
  • Wydłużenie okresu trwałości produktu
  • Wygoda użytkowania
  • Mniejsze zużycie energii i zasobów do produkcji
  • Mniejsza ilość emisji dwutlenku węgla podczas transportu

recykling odpadów

Firma ePac UK zbiera wszystkie odpady i surowce (folie, torebki, tworzywa sztuczne i pojemniki na farby HP), które zamiast trafić na wysypiska śmieci są bezpiecznie topione, utylizowane lub ponownie wykorzystywane. Naszym celem jest, aby wszystkie zakłady ePac przyjęły model działania związany ze zmniejszeniem wpływu na środowisko, przyczyniając się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym.

oszczędności

Eliminacja opłat za klisze poligraficzne i przygotowanie druku

Druk cyfrowy zapewnia klientom szereg korzyści ekonomicznych. Stosowanie przez ePac cyfrowych urządzeń HP Indigo 20000 eliminuje konieczność produkowania i przetwarzania klisz i wałków poligraficznych podczas procesu drukowania, zmniejszając ilość energii zużywanej podczas konfiguracji i produkcji. Pozwala to również na zminimalizowanie procesu przygotowania do druku w porównaniu z drukowaniem konwencjonalnym (fleksografia i rotograwiura), w którym wykorzystuje się większe ilości farby i podłoży.

Redukcja nadmiaru zapasów

Dzięki możliwości drukowania według indywidualnych specyfikacji klienta, wytwarzania wielu SKU w ramach pojedynczego cyklu produkcyjnego i realizacji niewielkich minimalnych zamówień, jesteśmy w stanie znacząco zmniejszyć problem nadmiaru przestarzałych opakowań oraz obniżyć koszty ponoszone przez naszych klientów. Korzystając z naszych krótkich terminów realizacji i niewielkich wolumenów minimalnych zamówień, nasi klienci mogą prowadzić więcej akcji promocyjnych, tworzyć opakowania z limitowanych serii oraz testować nowe produkty na rynku.

Możliwość produkcji wielu SKU na raz

Możliwości oferowane przez ePac w zakresie druku cyfrowego pozwalają klientom na produkcję wielu jednostek SKU w jednej partii. W ramach przygotowania każdego cyklu produkcyjnego optymalizujemy szerokość powierzchni do zadruku, aby osiągnąć maksymalną liczbę kopii, tym samym zmniejszając ilość odpadów. Nie stosujemy klisz poligraficznych, co eliminuje koszty związane z koniecznością ich posiadania, jak również znaczne minimalizuje wielkości zamówień wymagane w przypadku druku tradycyjnego.


odpowiedzialność społeczna

Firma ePac jest zaangażowana we wspieranie lokalnych społeczności w kraju i za granicą, w miejscach, gdzie funkcjonują nasze zakłady. Aktywnie angażujemy się w pomoc poprzez współpracę z organizacjami regionalnymi na zasadzie wolontariatu, współpracę z nauczycielami i szkołami, a także poświęcamy swój czas i przekazujemy materiały właścicielom małych firm.

Aby dowiedzieć się więcej o naszym zaangażowaniu na rzecz lokalnych społeczności, odwiedź strony dotyczące naszych lokalnych oddziałów.

Powiązane aktualności